Anunturi

Documente necesare licentiere

Utilizatorul îi revine obligativitatea, de a solicita licenta anterior inceperii activitatii de retransmitere. Obținerea Licenței din partea unui organism de gestiune colectivă care nu exclude obligativitatea legală a utilizatorului de a obţine licenţă din partea tuturor organismelor care reprezintă ceilalţi titulari de drepturi.

Reglementare juridică

Incepand cu data de 15.12.2010 au intrat in vigoare prevederile noii metodologii privind privind schimbarea in parte a Hotararii arbitrale din data de 9 martie 2009 avand ca obiect forma finala a Metodologiei privind stabilirea remuneratiilor cuvenite titularilor de drepturi de autor si titularilor de drepturi conexe pentru retransmiterea prin cablu, Metodologie stabilita in baza Deciziei ORDA 327 din 2010.

Potrivit Deciziei ORDA nr. 337/2010 începând cu data de 23 decembrie 2010, UPFAR-ARGOA este colectorul remuneraţiilor cuvenite producătorilor de videograme pentru retransmiterea prin cablu a acestora.

Syndicate content