Documente necesare Licentiere

Pentru încheierea autorizației UPFAR-ARGOA privind comunicarea publică a operelor audiovizuale în scop ambiental sunt necesare următoarele documente:
1. Certificat de înregistrare fiscal/Cod Unic de Înregistrare (CIF/CUI);
2. Certificat de clasificare + anexă (fișa de încadrare a spațiului) sau autorizație de funcționare de la primărie (pentru fiecare unitate în parte).
3. Contract (găsiţi formularul mai jos).
4. Cerere de licenţiere (găsiţi formularul mai jos).

Toate documentele se vor transmite la adresa: larisa.pambou@upfarargoa.ro

După verificarea tuturor documentelor menționate, se va complete anexă la contract şi se va transmite operatorului economic spre semnare. După primirea anexei semnate se procedă la încheierea licenței pentru comunicarea operelor audiovizuale în scop ambiental și se va transmite un exemplar semnat și ștampilat al licenței către utilizator.
- Licența se poate încheia pe o perioadă de până la 12 luni, iar plata pentru întreaga perioadă
autorizată se face în termen de 15 zile de la emiterea facturi.

AttachmentSize
anexa_la_contract.pdf297.59 KB
cerere_de_licentiere_ambiental.pdf230.49 KB
cerere_relicentiere.pdf191.01 KB
contract_ambiental.pdf164.38 KB