Metodologie

Utilizarea, în spaţii accesibile publicului, a repertoriului de opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA prin intermediul echipamentelor electronice (video, TV, echipamente informatice, etc.), se poate realiza, potrivit dispoziţiilor legii, numai cu acordul prealabil al titularilor de drepturi prin licenţa acordată de UPFAR-ARGOA.
Licenţa se acordă pentru fiecare punct de lucru în care se utilizează opere cinematografice şi alte opere audiovizuale din repertoriul UPFAR-ARGOA.
Remuneraţiile au fost stabilite de comun acord cu reprezentanţii utilizatorilor, în anul 2006, prin Decizia ORDA nr. 17, actualizate, în anul 2013 prin Decizia ORDA nr. 10 și actualizate, în anul 2022 prin Decizia ORDA nr. 12.
UPFAR-ARGOA a fost desemnat de ORDA colector al remuneraţiilor prin alin. 2 al Deciziei ORDA nr. 17/2006.
Bază legală conform dispoziţiilor art. 12, art. 13 lit.f), art. 110 lit.f), art. 162 lit.b), art. 190 lit.g) din Legea 8/1996 precum şi dispoziţiile ORDA din

Decizia nr. 17/2006

Decizia 10/2013

Decizia 12/2022


Utilizarea repertoriului fără licenţă constituie contravenţie şi se sancţionează potrivit art. 190 lit. g) din Legea 8/1196 cu amendă de la 3.000 la 30.000 lei.
Licenţa Neexclusivă se acordă de către UPFAR-ARGOA, la cererea UTILIZATORULUI, pentru perioade de până la 1 an cu posibilitatea de prelungire pe perioade succesive, după plata remunerației datorate.
Utilizatorii au obligaţia legală de a solicita licenţă din partea UPFAR-ARGOA, care are calitatea de organism de gestiune colectivă pentru drepturile conexe ale producătorilor de film.