CONVOCARE ADUNARE GENERALA 20/21.12.2021

Stimaţi membri,
Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraodinară, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, în data de 20.12.2021, ora 13:30, cu recovocare în data de 21.12.2021, ora 13:30.
Având în vedere starea de alertă instituită la nivelul României generată de pandemia cu SARS-COV-2 și riscurile infectării populaţiei, precum și necesitatea adoptării de măsuri pentru limitarea răspândirii infecţiei, precum si in conformitate cu prevederile art. 33.3 din Statut, lucrările Adunării Generale Extraodinare se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării, și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea si conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale. Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare trimise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, şi recepţionate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale. Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora de către UPFAR-ARGOA.
Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura cu următoarea ordine de zi si proiecte de hotarari..

In cadrul Adunarii Generale din data de 21.12.2021 au fost adoptate urmatoarele hotarari.