CONVOCARE ADUNARE GENERALA 27/28.04.2021

Stimaţi membri,

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Ordinară, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, în data de 27.04.2021, ora 13:30, cu recovocare în data de 28.04.2021, ora 13:30.

Având în vedere starea de alertă instituită la nivelul României generată de pandemia cu SARS-COV-2 și riscurile infectării populaţiei, precum și necesitatea adoptării de măsuri pentru limitarea răspândirii infecţiei, lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință.

Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării, și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea si conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale.

Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare. trimise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, şi recepţionate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale.

Voturile prin poştă vor fi trimise cu confirmare de primire, care să arate data recepţionării acestora de către UPFAR-ARGOA.

Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura cu următoarea ordine de zisi proiecte de hotarari.

In cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 28.04.2021 au fost adoptate urmatoarele hotarari:

Prin Hotararea nr. 8 din 28.04.2021 a fost aprobata Darea de seama 2020 - anexa 1, Darea de seama 2020 - anexa 2 si Situatia anuala 2020 privind activitatea de colectare si repartitie.