Informatii Utile

Copia privată este o remuneraţie compensatorie instituită de Legea Nr.8/ 1996 pe care trebuie să o plătească agenţii economici care fabrică sau introduc pe teritoriul României:
- suporturi pe care se pot realiza înregistrări sonore sau audiovizuale analogice sau digitale;
- aparate concepute pentru realizarea de copii analogice sau digitale.
In anul 2005, UPFR(Uniunea Producatorilor de Fonograme)a fost desemnat de ORDA drept unic colector pentru copia privată din domeniul audiovizual.

♦Vezi decizia 86 din 2009

♦În prezent se aplică Metodologia stabilită prin Decizia ORDA Nr. 61/ 2009, publicată în M. Of. 316/ 13.05.2009

♦Protocol UPFAR-ARGOA-ADPFR

♦ACORD UPFAR-UPFR-UPVR_cablu+copie