EVENIMENTE

Convocare Adunare Generala Ordinara

Nr. 1/ 25.02.2012

     UPFAR-ARGOA convoaca Adunarea Generala Ordinara in data de 26.03.2012, ora 12, aceasta va avea loc in sala de proiecţie a CNC (Centrul Naţional al Cinematografiei) din str. Dem I.Dobrescu nr. 4-6, sector 1, Bucureşti, cu următoarea

ORDINE DE ZI:
    1. Aprobarea bilanţului contabil pentru exercitiul financiar contabil al anului 2011;
    2. Aprobarea Raportul cenzorului pentru anul 2011 ;

Syndicate content