CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A MEMBRILOR UPFAR-ARGOA - 19/20.12.2019

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară în condițiile art.154 şi urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, la data de 19.12.2019, ora 13:00, la sediul secundar din București, str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, cu reconvocare la data de 20.12.2019, la aceeași oră, adresă și cu aceeaşi ordine de zi,.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 18.12.2019, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro .

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

AttachmentSize
hotararea_nr_1_age_20.12.2019.pdf43.83 KB
mandat_reprezentare_age_19-20.12.2019.pdf288.06 KB
age_02.01-17.10.2019-_convocare_adunare_generala_extraordinara.pdf37.41 KB
age_02.02-17.10.2019-_proiect_de_hotarare_nr_1.pdf31.38 KB
1810-16.10.2019-orda-adresa_aviz_modificare_statut_adresa_sediu_social.pdf48.91 KB
1811-16.10.2019-orda-aviz_modificare_statut_adresa_sediu_social.pdf53.23 KB