CONVOCARE ADUNARE GENERALA ORDINARA 23/24.04.2020

Stimati membri
La initiativa Consiliului Director din data de 02.04.2020, având în vedere contextul social creat de pandemia cu coronavirus şi emiterea Decretului Președintelui României nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgență, în cadrul Adunarii Generale din 23 aprilie 2020, cu reconvocare pe 24 aprilie 2020, vor fi discutate Proiectele de hotărâri, de pe ordinea de zi, necesare depunerii obligațiilor fiscale la ANAF până la data de 29 aprilie 2020 şi a Proiectelor de hotărâri necesare bunei desfășurării a activităților UPFAR-ARGOA , pâna la deblocarea situației existente, după cum urmează :

1. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.2 – Aprobarea raportului cenzorului pentru anul 2019;

2. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.3- Aprobarea situațiilor financiare la data de 31.12.2019 și aprobarea bilanțului contabil prezentat cu anexe, pentru exercițiul financiar contabil al anului 2019.

3. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr.4 - Aprobarea raportului de execuție a bugetului de venituri și cheltuieli, prezentat pe anul 2019 și rectificarea acestuia, precum și aprobarea propunerilor privind rezultatul exerciţiului financiar 2019.

4. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 5 – Aprobarea propunerilor privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;

5. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 7 – Aprobarea Raportului Directorului General privind activitatea desfasurata în anul 2019 şi descărcarea de gestiune a acestuia;

6. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară nr. 11 - Alegerea cenzorului pentru supravegherea activității financiare a anului 2020;

7. Proiect de Hotărâre Adunare Generală Ordinară Nr. 12 - Stabilirea comisionului administrativ pentru anul 2020.

Restul Proiectelor de hotărâri de pe ordinea de zi, vor fi discutate în Adunare generală viitoare, care va fi programată în termenul legal prevăzut de Legea 8/1996 (maxim 8 luni de la sfârșitul exercițiului financiar din anul precedent).

Având în vedere faptul că adunarea generală nu se poate desfăşura prin prezenţa fizică a membrilor, Adunare Generala Ordinară a UPFAR-ARGOA, convocată pentru data de de 23.04.2020 ora 13:00, cu reconvocare în data de 24.04.2020 ora 13:00, se va realiza prin videoconferinţă, pe platforma www.zoom.us , exprimarea votului va fi on line în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare.

Din păcate sesiunea videoconferinţei poate fi întreruptă de către sistem în funcţie de suprasolicitarea traficului de date din perioada respectivă, în acest sens, fiecare membru va avea un timp limitat de formulare a opiniilor.

Va rugăm să studiaţi Proiectele de pe ordinea de zi pe care le găsiţi pe site-ul UPFAR-ARGOA, la secţiunea http://www.upfarargoa.ro/evenimente/adunare-generala-2020 , ce va putea fi accesata cu userul şi parola comunicată.

In acest sens vă rugăm să descarcaţi şi să studiaţi funcţionalitatea aplicaţiei www.zoom.us şi să vă asiguraţi că device-ul dvs. are posibilitatea accesarii unei camere video şi a unui microfon, urmând ca în data de 16 aprilie 2020, ora 12, să realizăm o simulare de conectare. Veti primi de la adresa argoaupfar@gmail.com, un email cu un link pe care va trebui să-l accesaţi în vederea conectării.

Vă stam la dispoziţie pentru orice întrebări/nelămuriri ce pot fi adresate şi telefonic la numărul 0723.389.209 Dna. Irina-Mihaela Chender.

Consiliul Director UPFAR-ARGOA


ANUNT AGO 2020

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Ordinară, în condițiile art.154-art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de 23.04.2020, ora 13:00, care va avea loc la adresa din București, str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, cu reconvocare la data de 24.04.2020, la aceeași oră şi adresă.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 15.04.2020, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro .

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

AttachmentSize
convocare_ordinea_de_zi_ago_23-24.04.2020.pdf392.2 KB
proiecte_hotarari_ago_23-24.04.2020_finsite.pdf476.36 KB
mandat_de_reprezentare_ago_23-24.04.2020_etapa_1.pdf284.18 KB
minuta_simulare_ago__2020__16.04.2020.pdf365.55 KB
procedura_de_vot_ago_23-24.04.2020.pdf189.08 KB
ordine_de_zi_ago_23-24.04.2020_etape.pdf365.25 KB
hotarari_ago_24.04.2020_finaleok.pdf349.26 KB