CONVOCARE ADUNARE GENERALA 15/16.10.2020

Nr. AGE 03.210/14.10.2020

Stimaţi membri,

Urmare a intențiilor exprimate de majoritatea simplă a membrilor UPFAR-ARGOA, prin prezenta vă anunțăm că desfașurarea Adunării Generale Extraordinare din data de 15.10.2020 orele 11:00, cu recovocare în data de 16.10.2020 orele 11:00, va avea loc online prin vidoconferința pe platforma www.zoom.us , exprimarea votului realizandu-se online în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare.

În acest sens membrii care dețin mandate de reprezentare, netransmise pană la data prezentei, sunt rugați să le trimita prin e-mail la adresa secretariat@upfarargoa.ro , pană la data 15.10.2020 ora 10:00.

Deoarece sesiunea videoconferinţei poate fi întreruptă de către sistem, în funcţie de suprasolicitarea traficului de date din perioada respectivă, fiecare membru va avea un timp alocat de formulare a opiniilor.

Vă rugăm să descarcaţi şi să studiaţi funcţionalitatea aplicaţiei www.zoom.us şi să vă asiguraţi că device-ul dvs. are posibilitatea accesarii unei camere video şi a unui microfon.

Totodată ținand cont de modificarile statutului UPFAR-ARGOA, aprobat în AGO din 14.08.2020, înscrise în Registrul Special al Asociaţiilor şi Fundaţiilor la poziţia nr.102/02/05.10.1999, vă rugăm sa aveți în vedere, la intocmirea mandatelor, prevederile art. 11.5 respectiv 11.6 din statutul UPFAR-ARGOA “ 11.5 Nu poate fi membru UPFAR ARGOA persoana care deține simultan calitatea de membru al altui organism român de gestiune colectivă din domeniu, pentru aceleaşi drepturi si pentru aceleaşi opere audiovizuale/videograme.

11.6 Nu poate fi membru – persoana fizică UPFAR-ARGOA dacă el deţine simultan şi calitatea de administrator/manager sau similar, al unei persoane juridice membră UPFAR-ARGOA.”

Statutul îl regasiti pe site-ul nostru, la sectiunea http://www.upfarargoa.ro/sites/default/files/statut_upfar-argoa_valabil_...


Stimaţi membri,

Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală Extraordinară, în condițiile art.154 - art.157 și urm. din Legea 8/1996, republicată, raportat la prevederile art. 33, art.34 și urm. din Statutul actual al UPFAR-ARGOA, la data de 15.10.2020, ora 11:00, care va avea loc la adresa din București, Calea Dorobanţilor nr. 50B – HOTEL MARSHAL GARDEN – etaj 6 - Sala Ametist, sector 1, cu reconvocare la data de 16.10.2020 la aceeași oră, adresă și cu aceeași ordine de zi.

În situaţia în care nu veţi putea participa la Adunarea Generală, vă rugăm să completaţi, semnaţi și ștampilaţi mandatul de reprezentare și să-l trimiteţi până cel târziu 09.10.2020, la adresa poştala: UPFAR-ARGOA, Bucureşti, din str. Iordache Golescu nr. 17 etaj 1, sector 1, Bucureşti, Tel & fax 021.311.71.04/ 021.310.09.04 sau prin poșta electronică: secretariat@upfarargoa.ro .

Membrii sau reprezentanții acestora urmează să se prezinte cu ștampila societății sau mandatul de reprezentare semnat și ștampilat în original.

AttachmentSize
hotarari_age_16.10.2020.pdf135.48 KB
convocare_ordinea_de_zi_age_15-16.10.2020.pdf382.05 KB
proiecte_hotarari_ago_15-16.10.20201.pdf244.94 KB