ADUNAREA GENERALA UPFAR-ARGOA din 18-19.04.2022

Stimaţi membri,
Prin prezenta, vă anunțăm că UPFAR-ARGOA convoacă Adunarea Generală anuală, în condițiile art.154 și urm. din Legea 8/1996, privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, modificată și completată, raportat la prevederile art. 33 și urm. din Statutul UPFAR-ARGOA, în data de 18.04.2022, ora 13:30, cu recovocare în data de 19.04.2022, ora 13:30.
Având în vedere prevederile art.33.3 din Statut, lucrările Adunării Generale întrunită în sedinţă ordinară se vor desfășura exclusiv prin mijloace electronice/on-line, sens în care va fi comunicat membrilor link-ul de acces pe platforma ZOOM (www.zoom.us) pentru participarea la ședință. Membrii sunt rugaţi să iși descarce aplicaţia necesară conectării, și să solicite UPFAR-ARGOA asistenţa pentru descărcarea si conectarea în vederea participării la lucrările Adunarii Generale.
Exprimarea votului se va realiza prin comunicare electronică, în timpul sesiunii videoconferinţei, luându-se în considerare şi mandatele de reprezentare, trimise prin poştă sau prin poştă electronică la UPFAR-ARGOA, şi recepţionate de UPFAR-ARGOA până cel târziu la sfîrşitul şedinţei Adunării Generale.
Lucrările Adunării Generale Ordinare se vor desfăşura cu următoarea ordine de zi si proiecte de hotarari. Documentele supuse aprobarii pot fi consultate pe site-ul UPFAR-ARGOA, la sectiunea Transparenta membri, utilizand cont si parola.
In cadrul Adunarii Generale Ordinare din data de 19.04.2022 au fost adoptate urmatoarele hotarari
Prin Hotararea nr. 9 din 19.04.2022 a fost aprobata Darea de seama 2021 - anexa 1, Darea de seama 2021 - anexa 2 si Situatia anuala 2021 privind activitatea de colectare si repartitie.