Documente necesare licentiere

Utilizatorul îi revine obligativitatea, de a solicita licenta anterior inceperii activitatii de retransmitere. Obținerea Licenței din partea unui organism de gestiune colectivă care nu exclude obligativitatea legală a utilizatorului de a obţine licenţă din partea tuturor organismelor care reprezintă ceilalţi titulari de drepturi.

I. Pentru încheierea autorizației licență neexclusivă , trebuie depus la Departamentul cablu, prin poștă sau electronic cerere de autorizare, semnată și ștampilată de reprezentantul legal, însoțită de următoarele documente :
a) codul unic de inregistrare (copie);
b) decizia/licenta de autorizare CNA(copie);
c) avizul de retransmisie CNA (copie);
d) autorizatia tehnica MCTI (copie);
e) certificat tip ANRC (copie);
II. Remunerația datorată de utilizatori,ce se plateste la UPFAR-ARGO este de 0.5% din veniturile brute lunare din retransmiterea prin cablu a videogramelor incluse in programe TV , la care se adauga cota de TVA.
Plata se face lunar în contul:
COD IBAN: RO87BRDE410SV00304594100
Deschis la BRD- sucursala Academiei
RO12263159
și în numele
UPFAR-ARGOA
Str. Iordache Golescu nr.17,etaj 1, sector 1, Bucuresti

III. Raportul lunar ce trebuie depus la UPFAR-ARGOA, stransmite pana la 15 a lunii urmatoare pentru care se datoreaza, semnat și stampilat de reprezentantul legal prin care se certifica pe proprie raspundere corectiudinea informatiilor continute de raport si in documenetele anexate, si cuprinde in mod obligatoriu:
a) lista serviciilor de programe de radiodifuziune si/sau televiziune retransmise;
b) numarul de abonati;
c) valoarea abonamentului;
d) baza de calcul (totalitatea veniturilor brute lunare obţinute din activitatea de retransmitere de servicii de programe de radiodifuziune si/sau televiziune, iar in lipsa acestora, din totalitatea cheltuielilor ocazionate de utilizare)

IV. Important de știut
a) Intarzierea platii remuneratiei atrage obligatia societatii dumneavostra de a plati si penaliati de 0,1%/zi de intarziere.
b) Legea califica drept infractiune retransmiterea prin cablu a operelor sau a produselor purtătoare de drepturi conexe fara autorizare , conform prevederilor din Legea 8/1996, art. 196, alin (1), lit. d)

Persoanele responsabile departamentul cablu :

Coordonator departament cablu- Larisa PAMBOU
- cablu.licentiere@upfarargoa.ro/ cablu@upfarargoa.ro
Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04

Facturare – Gabriela VAJA - facturare@upfarargoa.ro
Telefon: 021.311.71.04/ 021.310.09.04 int.205
Fax : 021.310.09.04